Satu Rajala on työskennellyt perhekotivanhempa vuodesta 2005 alkaen perustaessaan Perhekoti Perhon Savitaipaleelle. Vuonna 2017 Satu siirtyi perheineen Perhon puolelta pihan toiselle puolelle saneerattuihin Pikku-Perhon tiloihin.

Satu on koulutukseltaan sosiaalikasvattaja ja aloittanut työuransa pääkaupunkiseudulla lastensuojelulaitoksissa työskennellen. Sadun perheessä on kasvanut eri-ikäisiä lapsia ja nuoria, mukaan lukien aikuistuneet biologiset pojat.

Liikkuminen eri muodoissa, luonnonläheinen elämäntapa ja puhdas ravinto ovat Sadun sydäntä lähellä. Satu valmentaa omaa karateseuraa Savitaipaleella, osa perheen lapsista on Sadun tavoin kilpaillut tai kilpailee tavoitteellisesti karatessa. Sadun puoliso, Jarmo, on lajissa aktiivisena valmentajana ja vaikuttajana.

Dialogisuus ja yhteisöllisyys korostuvat Pikku-Perhon kasvatustavoissa. Perheessä harrastetaan ja tehdään asioita yhdessä. Arki on tavallista kotiarkea. Lapset ja nuoret otetaan osaksi laajaa perheyhteisöä. Perhekodin nuorten tukihenkilöinä työskentelevät perhekodin aikuistuneet biologiset pojat, Juuso ja Eetu. Sadun puoliso toimii vahvana roolimallina perhekodissa kasvaville lapsille ja nuorille.

Perhekodissa työskentelee Sadun työparina sosionomi, Minna Pisarenko. Sadun puoliso Jarmo Rajala työskentelee kodin ulkopuolella ohjelmistoalalla. 

Pikku-Perho on suunnattu pääasiassa yli 9-vuotiaille sijaiskodin tarpeessa oleville nuorille. Pikku-Perhossa on tilat neljälle lapselle. Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja soveltuvat myös liikuntarajoitteiselle lapselle. Omat makuuhuoneet, tilavat saniteettitilat sekä yhdistetty oleskelu-keittiötila antavat mahdollisuuden niin yhdessäololle kuin oman tilan tarpeellekin.

Pikku-Perhossa nuoret opiskelevat joko peruskoulussa, lukiossa tai ammattiopinnoissa. Vaikka karate on tällä hetkellä vahvasti mukana perheen arjessa, pyritään harrastuksia miettimään yhdessä lapsen ja nuoren oman kiinnostuksen mukaan. Yhteistä aikaa vietetään liikunnan, laskettelun, retkien, matkojen, festareiden, koti- ja pihatöiden sekä lököilyn parissa riippuen sen hetkisten nuorten mielenkiinnon kohteista.

Korona-aika on tiivistänyt perheyhteisöämme. Perhekodilla on mahdollisuus antaa lapselle lyhytaikaisesti kotiopetusta. Perhekodilla pystytään ottamaan huomioon lapsen erityisen tuen tarpeet ja tekemään kuntouttavaa hoito- ja kasvatustyötä yhdessä muiden hoitavien tahojen kanssa.

Pikku-Perhossa pystytään vastaamaan myös haastavampien lasten hoidon tarpeisiin, mikäli ennakkotiedot ovat riittävät kuntoutuksen järjestämiseksi.