Perhekotien toimintaa ohjaavat arvot

Savitaipaleen Perhon molempien perhekotien kantavana ajatuksena on tarjota lapsille ja nuorille arkikoti, jossa on hyvä elää, käydä koulua, kasvaa ja kehittyä vastuulliseksi aikuiseksi. Lapset saavat ympärilleen turvallisia aikuisia molemmista perhekodeista, jotka auttavat ja tukevat elämän polulla. Lapsen lähiverkosto - perhe, suku ja muut läheiset - säilyvät lapsen elämässä ja lapsi pitää sovitusti yhteyttä heihin.

Perhekotien toiminta perustuu dialogiseen, kuuntelevaan ja vuorovaikutteiseen kasvatukseen. Lapsen yksilölliset tarpeet ja vahvuudet pyritään kartoittamaan jo sijoituksen alkuvaiheessa. Kasvatusideologian pohjana ovat dialogisen kasvatuksen perusteet: hyvän elämän ja itseksi tulemisen ideaalit. Lapsen ja nuoren kokemusmaailma asettaa omat haasteensa siihen, kuinka pystymme määrittelemään kunkin lapsen kohdalla hänen kokemuksensa hyvästä lapsuudesta ja nuoruudesta. Arkielämän sietämistä ja arjesta selviämistä omin avuin harjoitellaan jo perhekodissa kasvaessa.

Perhekodeissa eletään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Perhekotien käyttämä maalämpö ja vesisähkö ovat päästöttömiä energiamuotoja. Tarkoituksena on lisätä puuta lisälämmön lähteenä sekä investoida tulevaisuudessa aurinkopaneeleihin. Näin myös kiinteät kulut tulevat pysymään kohtuullisina.

Kodeissa suositaan lähiruokaa ja kotimaista tuotantoa. Ruoka tehdään itse, eineksiä välttäen ja ainekset ovat pitkälle luomutuotantoa. Omalta kasvimaalta ja lähimetsästä saadaan satoa talven varalle. Lasten kanssa opetellaan elämään lähellä luontoa ja luontoa kunnioittaen. Pikku-Perhon puolella kodin lemmikkeinä on kissoja ja koira. Eläimet antavat omaa terapeuttista hoivaansa sijoituksen eri vaiheissa. Lapsia opetetaan huolehtimaan eläimistä.